Amsterdam

Verhuizen binnen Amsterdam


 

Een verhuizing naar een nieuw adres moet altijd binnen vijf dagen aan de gemeente worden doorgeven. Het is belangrijk dat u uw adreswijziging bijtijds doorgeeft, omdat het gevolgen kan hebben voor uw recht op bepaalde voorzieningen zoals huursubsidie.

Een verhuizing wordt verwerkt op de datum waarop u aangifte doet. De wet staat niet toe om een andere verhuisdatum te laten registreren dan de dag van de aangifte. Nadat uw adreswijziging is verwerkt, stuurt het stadsdeel een bevestigingskaartje naar uw nieuwe adres. U kunt dan meteen controleren of het nieuwe adres juist is opgenomen.
Komt u vanuit het buitenland in Amsterdam wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven in Amsterdam nadat u bent uitgeschreven naar aanleiding van een adresonderzoek, de zogenoemde vertrokken onbekend waarheen (VOW), dan kunt u zich niet inschrijven bij een stadsdeel. Hiervoor kunt u terecht bij de unit Immigratie en verhuizing, Johan Huizingalaan 757.

  • Verhuizen binnen Amsterdam

Wanneer u binnen de gemeente Amsterdam verhuist, kunt u dat persoonlijk aangeven bij een stadsdeel. Een verhuizing kan ook schriftelijk worden gedaan of u kunt iemand machtigen om uw adreswijziging bij het stadsdeel aan te geven.

 

Benodigde documenten

Bij een schriftelijke aangifte dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs en eventueel een kopie van het huur- of koopcontract mee te sturen.

Iemand die door u wordt gemachtigd om een verhuizing door te geven, moet de volgende papieren mee te nemen:

  • een door u getekende machtiging;

  • een kopie van uw legitimatiebewijs;

  • een legitimatiebewijs van de gemachtigde.

De verhuizing van uw echtgenoot/geregistreerd partner en/of inwonende kinderen kunt u tegelijk met uw eigen adreswijziging doorgeven. Hiervoor is geen machtiging nodig.