Amsterdam

Vanuit het buitenland naar Amsterdam


 

Een verhuizing naar een nieuw adres moet altijd binnen vijf dagen aan de gemeente worden doorgeven. Het is belangrijk dat u uw adreswijziging bijtijds doorgeeft, omdat het gevolgen kan hebben voor uw recht op bepaalde voorzieningen zoals huursubsidie.

Een verhuizing wordt verwerkt op de datum waarop u aangifte doet. De wet staat niet toe om een andere verhuisdatum te laten registreren dan de dag van de aangifte. Nadat uw adreswijziging is verwerkt, stuurt het stadsdeel een bevestigingskaartje naar uw nieuwe adres. U kunt dan meteen controleren of het nieuwe adres juist is opgenomen.
Komt u vanuit het buitenland in Amsterdam wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven in Amsterdam nadat u bent uitgeschreven naar aanleiding van een adresonderzoek, de zogenoemde vertrokken onbekend waarheen (VOW), dan kunt u zich niet inschrijven bij een stadsdeel. Hiervoor kunt u terecht bij de unit Immigratie en verhuizing, Stadhouderskade 85 te Amsterdam.

 • Vestigen vanuit buitenland

Nederlanders en niet-Nederlanders schrijven zich in bij de unit Immigratie en verhuizing, Stadhouderskade 85 757 (in het gebouw van de Vreemdelingenpolitie).

Welke documenten neemt u mee?
Nederlanders die uit het buitenland komen en die zich voor het eerst laten inschrijven

 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart);

 • een huur-/koopcontract of een schriftelijke toestemming met kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte als men in het buitenland is geboren;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de huwelijks-/echtscheidingsakte en eventueel andere documenten omtrent de burgerlijke staat;

 • (indien van toepassing) een bewijs van naams-/nationaliteitswijziging etc.

Nederlanders die vanuit het buitenland komen en die zich laten herinschrijven

 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs);

 • een huur-/koopcontract of een schriftelijke toestemming met kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de huwelijks-/echtscheidingsakte en eventueel andere documenten omtrent de burgerlijke staat;

 • (indien van toepassing) een bewijs van naams-/nationaliteitswijziging etc.

Nederlanders uit de Nederlandse Antillen en Aruba die zich laten (her)inschrijven

 • een uitschrijvingsbewijs van de Nederlandse Antillen of Aruba;

 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs);

 • een huur-/koopcontract of een schriftelijke toestemming met kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte als men in het buitenland is geboren;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de huwelijks-/echtscheidingsakte en eventueel andere documenten omtrent de burgerlijke staat;

 • (indien van toepassing) een bewijs van naams-/nationaliteitswijziging etc.

Niet-Nederlanders die uit het buitenland komen en die zich voor de eerste keer laten inschrijven, melden zich eerst bij de Vreemdelingenpolitie, eveneens op de Stadhouderskade 85.

Voor de inschrijving zijn nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart);

 • een huur-/koopcontract of een schriftelijke toestemming met kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de huwelijks-/echtscheidingsakte en eventueel andere documenten omtrent de burgerlijke staat.

Niet-Nederlanders die uit het buitenland komen en die zich laten herinschrijven

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart);

 • een huur-/koopcontract of een schriftelijke toestemming met kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;

 • indien in bezit, een gewaarmerkt afschrift van de huwelijks-/echtscheidingsakte en eventueel andere documenten omtrent de burgerlijke staat.

Waar moeten documenten aan voldoen? 

 • Voor alle documenten geldt dat het gewaarmerkte afschriften moeten zijn, uit het land van herkomst waar het rechtsfeit heeft plaatsgevonden. Een kopie volstaat niet.

 • Alle gewaarmerkte afschriften die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgemaakt, dienen te worden vertaald door een be√ędigd vertaler.

 • Voor een aantal landen geldt dat de documenten gelegaliseerd www.minbuza.nl moeten zijn. In dat geval dienen de documenten, door de daartoe aangewezen autoriteit en de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade/consulaat) in het land waar document is afgegeven, gestempeld te worden.

 • Voor een vijftal landen geldt dat ze inhoudelijk geverifieerd moeten worden door de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Deze landen zijn: de Dominicaanse Republiek, Ghana, India, Pakistan en Nigeria.

 • Voor een aantal landen geldt dat de documenten een apostille www.minbuza.nl  (=bevestiging dat het document is afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit) moeten hebben. In dat geval moeten de documenten door de daartoe aangewezen autoriteit in het land waar het document is afgegeven, van deze apostille voorzien zijn.