Amsterdam

Ontheffingenbeleid in Amsterdam


 

Het ontheffingenbeleid in Amsterdam is voor de gemiddelde verhuisondernemer een mijnenveld. Het aanvragen van een zogeheten objectvergunning, nodig om in Amsterdam een verhuizing uit te voeren, kost tijd en geld en de verhuizer moet letterlijk met zijn paperassen van loket naar loket. Amsterdamse verhuisondernemers klagen steen en been over deze kwestie, waarbij de verschillende stadsdelen ook nog eens hun eigen regels hanteren. De organisatie voor Erkende Verhuizers (SAVAM) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) proberen een opening te creëren.

LET OP: Ook als u uw verhuizing zelf verzorgt dient u ten alle tijde de benodigde parkeer (-en strem) ontheffingen te hebben!

 
Verhuizers moeten niet proberen een verhuizing zonder vergunning uit te voeren Amsterdam voert reeds geruime tijd een eigen beleid als het gaat om aanvragen voor zogeheten objectvergunningen. Zo'n objectvergunning heeft betrekking op het tijdelijk onttrekken aan het openbaar verkeer van de openbare weg, het tijdelijk plaatsen van voorwerpen en/of openbreken van de wegbedekking respectievelijk het graven in openbare ruimten. Voer voor verhuizers dus. Probleem is dat de hoofdstad uit verschillende stadsdelen bestaat. Sommige delen bepalen - in het kader van het decentralisatiebeleid van de overheid - hun eigen regels, en anderen besteden het tot nu toe aan de verkeerspolitie.

 

Stempels en loketten
Zo kan het dus gebeuren dat een verhuisondernemer een verhuizing heeft uit te voeren van het ene naar het andere stadsdeel. De verhuisauto heeft voor beide gebieden een objectvergunning nodig. Maar de aanvraagprocedure van beide formulieren is verschillend. Zo dient de verhuizer in het ene stadsdeel met een zogenoemd loopbriefje van loket naar loket stempels op zijn formulier te halen. Die procedure komt de verhuizer al gauw op zo'n anderhalf à twee uur te staan. Bovendien kost zo'n aanvraag ook nog eens tientallen euro's, die bovenop zijn uurloon komen. 

Komt er nog bij dat de aanvraag om een objectvergunning op zijn laatst tien dagen voor de eigenlijke verhuizing dient te worden aangevraagd. Gebruikelijk is dat de verhuisondernemer binnen 14 dagen antwoord heeft ontvangen.

LET OP: Het aanvragen van een parkeerontheffing neemt al gauw zo'n 10 dagen in beslag!

Fotografie
Tja, en dan de uitvoering. Een enkele verhuisondernemer, door ervaring wijs geworden, maakt voor de verhuizing foto's van de verhuisplek. Daarmee kan hij bewijzen hoe de situatie voor aanvang van de verhuizing was. Punt is namelijk dat controlerende ambtenaren echt niet om 06:00 uur 's ochtends aanwezig zijn om de toestand te controleren. De verhuisploeg mag dan wel op tijd aan de slag, maar dan wel voor rekening en risico van de verhuisondernemer zelf. Het was hem dus al eens gebeurd dat hem bepaalde beschadigingen aan de stoep, ontstaan buiten zijn schuld om, werden verweten. 

Verhuizers moeten niet proberen een verhuizing illegaal, dus zonder objectvergunning, uit te voeren. De controlerend ambtenaar stuurt de verhuisploeg zonder pardon weg, nog afgezien van eventuele boetes. Soms zelfs wordt de verhuisauto, op kosten van de verhuisondernemer, weggesleept.

LET OP: Heeft u geen vergunning, dan stuurt de controleren ambtenaar u zonder pardon weg!

Af en toe moeten verhuizers optreden als een soort van verkeersagent omdat er altijd weer weggebruikers ongeduldig worden

Einde problemen?
We willen maar zeggen dat zo langzamerhand voor de professionele verhuizer in Amsterdam een onwerkbare situatie is ontstaan. Inmiddels zijn de SAVAM en TLN met de gemeente Amsterdam de de verschillende stadsdelen over de kwestie een gesprek aangegaan. Het blijkt dat de gemeente ambtenaren wel degel een open oor hebben voor de noden van de verhuisondernemers. Voorstel van de organisaties is de uitvoering van het vergunningenbeleid in te richten zoals het stadsdeel Centrum dat doet. Daarom: één loket, mogelijkheid tot downloaden van de aanvraagformulieren en snelheid in de afhandeling. Binnen enkele maanden hopen de brancheorganisaties de kwestie uit de wereld te hebben, zodat het ook voor de potentiële doe-het-zelf-verhuizer aantrekkelijk wordt om 

Verhuizers moeten niet proberen een verhuizing illegaal, dus zonder objectvergunning, uit te zijn verhuizing daadwerkelijk zelf uit te voeren.

bron: "De Verhuizer, uitgave van de SAVAM - jaagang XX - september 2004